INTEGRAR

Dissenyar la instal·lació per tal que els serveis i tecnologies seleccionades, aplicades a l'entorn, ens ajudin a obtenir un treball conjunt dels equips per tal de millorar la seguretat i protecció, confort, comunicació i gestió tècnica de l'hàbitat.

CONTROLAR

Posar tots els equips i dades disponibles al servei de l'usuari perquè, de manera intuïtiva i còmode, en pugui obtenir una regulació i un anàlisi de les dades complet per guanyar així en benestar i practicitat amb l'entorn de l'usuari.

MESURAR

Utilitzar de manera correcta una instal·lació passa per conèixer les dades d'aquesta per tal de fer-ne ús, tractar-les, i actuar en conseqüència per tal d'obtenir una millora en eficiència energètica i donar significat a l'entorn.