INTEGRAR

Disenyar la instalació per tal que els serveis i tecnologies seleccionades, aplicades a l'entorn, ens ajudin a obtenir un treball conjunt dels equips per millorar així la seguretat i protecció, comfort, comunicació i gestió tècnica del habitat.

CONTROLAR

Posar tots els equips i dades disponibles al servei de l'usuari per tal que, de manera intuitiva i còmode, pugui obtenir una regulació i un anàlisi de les dades complet per guanyar així en benestar i practicitat amb l'entorn de l'usuari.

MESURAR

Utilitzar de manera correcta una instalació passa per conèixer les dades d'aquesta amb la finalitat de fer-ne us, tratar-les, i actuar en conseqüència per obtenir una millora en l'eficiència energètica i donar significat a l'entorn.